Update 26/11/2019

ติดตั้งตู้ตัดระบบ

ขอขอบคุณ

#โรงพยาบาลมหาสารคราม
ที่ไว้วางใจเราเรื่องตู้สาขาโทรศัพท์กับทางเรา
งานตัดระบบย้ายตู้เก่ามาเป็นตู้ใหม่พร้อมใช้งาน
ใกล้ไกลแค่ไหน เราพร้อมให้บริการครับ....

บริษัท โฟร์สตาร์ เนทเวอร์ค จำกัด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือติดต่องาน
โทร. 021193344
facebook: FourStar Network Line@:4starshop
เว็บไซต์:www.fsn.co.th
#NEC
#รับออกแบบระบบตู้สาขา
#ตู้สาขาโทรศัพท์
#ย้ายตู้สาขาโทรศัพท์
#cctv
#ย้ายระบบ

ภาพกิจกรรม