Update 26/10/2020

ติดตั้ง ระบบตู้สาขาโทรศัพท์ NEC SL2100

ขอขอบคุณ

#เทศบาลโคกคราม จังหวัด สุพรรณบุรี

ได้ทำการตัดระบบตู้เก่าแล้วได้ติดตั้งตู้ใหม่

เป็น NEC SL2100 ให้ลูกค้าพร้อมใช้งาน

งานติดตั้งระบบให้ทางเราดูแลนะครับ

บริษัท โฟร์สตาร์ เนทเวอร์ค จำกัด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือติดต่องาน

โทร. 021193344

facebook: FourStar Network Line@:4starshop

เว็บไซต์:www.fsn.co.th

#NEC #FourStar #รับออกแบบระบบตู้สาขา

#ตู้สาขาโทรศัพท์ #ย้ายตู้สาขาโทรศัพท์

#cctv  #ย้ายระบบ

ภาพกิจกรรม