วิธีการชำระเงิน

2. ข้อมูลวิธีการชำระเงิน Four Star Network Company Limited (Head Office)

เพื่อความสะดวกสบายแก่ลูกค้าในการชำระเงินค่าสินค้า เมื่อซื้อสินค้ากับ www.fsn.co.th เรามีช่องทางการชำระเงินให้ลูกค้าเลือก 1 ช่องทาง ดังนี้

ช่องทางที่ 1.ชำระเงินโดยโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารโดยมีรายละเอียด ดังนี้

ชำระเงินผ่านบัญชีธนาคาร กรุงเทพ ชื่อบัญชี บริษัท โฟร์สตาร์ เนทเวอร์ค จำกัด เลขที่ บัญชี 164-3-07346-1

ชำระเงินผ่านบัญชีธนาคาร ไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี บริษัท โฟร์สตาร์ เนทเวอร์ค จำกัด เลขที่ บัญชี 086-3-02094-8

ชำระเงินผ่านบัญชีธนาคาร กสิกรไทย ชื่อบัญชี บริษัท โฟร์สตาร์ เนทเวอร์ค จำกัด เลขที่ บัญชี 043-1-09848-2