NEC SL2100 External Paging ประกาศเสียงตามสายแบบภายนอก

NEC SL2100 External Paging ประกาศเสียงตามสายแบบภายนอก

1.อันดับแรกให้ดูหน้าการ์ดที่จะใช้ต่อต้องเป็นการ์ด 308 นะครับต่อตรง RL/Audio นะครับ ขาที่ต่อ 1และ 8ครับ

2.ให้ทำโปรแกรม 10-60 ครับ ตามภาพ (ข้อ 03 ผมจะใส่วงจรที่ 1ไว้ครับ)

3.ทำโปรแกรม 31-08 ครับเลือกให้เวลาประกาศมีเสียงดนตรีครับ

4.ทำการเลือกเสียงตอนกดประกาศว่าให้มีเสียง ตึ่งตึ้ง แบบไหนครับ ข้อ 31-06 ครับ

5.ลองทดสอบประกาศเสียงด้วยการกด 8031 แล้วพูดดูครับว่าออกเครื่องเสียงหรือไม่ครับ

 

กรณีที่ทำโปรแกรมเสร็จแล้วระบบใช้ไม่ได้แนะนำ Restart ตู้ครั้งนึงแล้วลองเทสประกาศใหม่ครับ

 

 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม หรือสินค้าอื่นๆ โทร 0859002522 เล็กครัับ

ขอบคุณครับที่อ่านบทความครับ