การตั้งเสียงกระดิ่งสายนอก สำหรับ NEC(Distinctive Ringing)

การตั้งเสียงกระดิ่งสายนอก สำหรับ NEC(Distinctive Ringing)

1.กำหนดโปรแกรม 15-02-12 ปกติเป็น 1 กำหนดให้เป็น 0=Normal (ให้เลือกเสียงจากตารางโปรแกรม 20-15)

2.กำหนดโปรแกรม 20-15 ดังภาพ

 

ผมขออธิบายดังนี้ครับ 

กรอบสีแดงคือ สายนอก

กรอบสัน้ำเงินคือสายใน

 

เสียงกระดิ่งมี 13 แบบให้เลือกดังนี้ มีนจะต่างก็แค่ความถี่เท่านั้นนะครับ

ลองเลือกตั้งดูครับ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 0859002522 เล็ก