การ Config TFTP Server Window 10.

การ Config TFTP Server Window 10.

1.เข้าเว็บไซ Download TFTP Server ตามลิ้งนี้

https://www.solarwinds.com/free-tools/free-tftp-server/registration?CMP=BIZ-RVW-APLS-HowToConfigTFTP-TF-DL-Q119

2.ทำการติดตั้งโปรแกรม TFTP Server ดังนี้

2.1 คลิกเลือก TFTP Server Installer  เมื่อหน้าต่างแสดงดังภาพกด Next

2.2 กด I agree แล้วกด Next

2.3 จากภาพให้กด Next.

2.4 จากภาพให้กด Next.

2.5 ระบบจะทำการติดตั้งโปรแกรมดังภาพ

2.6 เมื่อติดตั้งเรียบร้อยจะแสดงหน้าต่างดังภาพ

3.การตั้งค่า TFTP Server.

4.เลือแถบ General ครับ แล้วกด Start.

5.หลังจากนั้นเราก็จะได้ TFTP Server ไว้ใช้งานแล้วครับ สามารถประยุกต์ใช้งานกับอุปกรณ์ที่รองรับใช้งาน TFTP Client ได้ตามต้องการครับ