Update 29/08/2019

งานติดตั้งตู้สาขาโทรศัพท์ NEC SV9300

งานติดตั้งตู้สาขาโทรศัพท์ 
สถานที่ติดตั้ง ศูนย์อนามัย จังหวัด ขอนแก่น 
งานติดตั้ง : ตู้สาขาโทรศัพท์ NEC SV9300 
รายละเอียด : ได้ทำการย้ายระบบติดตั้งระบบตู้สาขาโทรศัพท์จาก โฟนิคเป็น PABX NEC SV9300 ทั้งหมด 5 โครง และได้ทำการติดตั้ง box mdf ให้พร้อมใช้งาน
จำนวน 400 เบอร์
ขอบพระคุณที่ไว้วางใจเรา FourStar Network

ภาพกิจกรรม