Update 22/05/2019

ติดตั้งตู้สาขา NEC SV9100 

ส่งมอบงาน ศาลจังหวัดบึงกาฬ

โดย บริษัทโฟร์สตาร์ เนทเวอร์ค ระบบตู้สาขาโทรศัพท์ NEC รุ่น SV9100 
ขนาด 40 สายนอก 220 สายใน

ขอบพระคุณที่ไว้วางใจเรา FourStar Network

ภาพกิจกรรม