Update 30/05/2019

งานติดตั้งตู้สาขาโทรศัพท์

งานติดตั้งตู้สาขาโทรศัพท์ 
สถานที่ติดตั้ง : โรงพยาบาลทหารผ่านศึก จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ติดตั้งระบบ: NEC SV9100 
รายละเอียด : 64สายนอก อนาล็อค 64 สายในดิจิตอล 304 สายใน อนาล็อค

ขอบพระคุณที่ไว้วางใจเรา FourStar Network
#NEC
#ตู้สาขาโทรศัพท์
#FourStarNetWork

ภาพกิจกรรม