การตั้งค่า DHCP Server เพื่อใช้งาน

การตั้งค่า DHCP Server เพื่อใช้งาน

1. Download DHCP Server for window ที่ เว็บไซ http://www.dhcpserver.de/cms/download/

2.เมื่อ Download เรียบร้อยแล้วให้แตกไฟล์ ตามภาพ

3.คลิกเลือก dhcpwiz

4.คลิกเลือก Next

5.คลิกเลือก การ์ดแลนที่ต้องการแจก DHCP แล้วกด Next

6.หน้าต่างนี้ให้คลิกเลือก Next.

7.ตั้งค่า IP Pool เพื่อตั้งค่า ว่าจะแจก IP อะไรบ้างที่ ต้องการ และกด Next.

8.จะปรากฏหน้าต่าง ดังนี้ให้ตรวจสอบข้อมูล แล้วกด Write INI File แล้วกด Next.

9.ให้กด Yes.

10.คลิก Run DHCP Server immediately และกด Admin

11.กดปุ่ม Configure

12.โปรแกรมจะแจก DHCP ให้อุปกรณ์ที่ต่อภายใน Network.

 

ขอบคุณครับที่รับชม  ผิดพลาดประการใด ขออภัย ณ โอกาสนี้ด้วยนะครับ